یک راه ساده‌تر برای اطلاع از آخرین بخشنامه‌های صنعت هوایی
فرانگر با هدف تسهیل و صرفه جویی در زمان و هزینه امور آژانس‌ها در خصوص دستیابی به جدیدترین بخشنامه‌ها اقدام به راه‌اندازی صفحه

"بخشنامه‌ هواپیمایی‌ها"

کرده است. در این امکان تازه از وب سایت تمامی

بخشنامه‌های ایرلاین‌ها

آرشیو و بر اساس موضوع طبقه بندی شده اند به طوریکه شما قادرید بخشنامه‌های مورد نظر خود را با استفاده از فیلترهای موجود بر اساس تاریخ، ایرلاین و

موضوع بخشنامه

به راحتی بیابید و در صورت تمایل پرینت نمایید.با استفاده از این بخش از سایت دسترسی همه پرسنل آژانس‌ به بخشنامه‌ها میسر شده و دیگر نگرانی بابت عدم دریافت بخشنامه از طریق ایمیل وجود نخواهد داشت. از این پس می توانید بخشنامه‌ ایرلاین‌ها را علاوه برکانال فرانگر در این صفحه نیز مشاهده نمایید.