جدیدترین اخبار

راه‌اندازی سامانه‌ی جامع کنترل گزارشات فروش هواپیمایی آسمان

هواپیمایی آسمان خدمات جدید خود را در زمینه‌ی دریافت خودکار گزارشات فروش به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با همکاری شرکت فرانگر عرضه کرد.