جدید ترین اخبار
  • شناورسازي نرخ بليت هاي شرکت هاي هواپيمايي داخلي

    تاریخ : 05 تیر 93

    احتراما به استحضار ميرسانيم بنابر دستور العمل صادره از سازمان هواپيمايي نرخ هاي جديد در کلاسهاي مختلف ايرلاينهاي کشور طبق بخشنامه هاي ذيل ميباشد

    بخشنامه ها
آرشیو اخبار