محصولات

سیستم های فروش آنلاین

به منظـور دریـافت اطلاعات بیشتـر در خصوص سیستـم های فـروش آنـلاین، لطفـا درخــواســت خـود را کتباَ بـر روی سـربــرگ شــرکت، بـه آدرس ایمیــل mehran(at)faranegar.com ارسال نمایید.

لازم به ذکر است پس از دریافت ایمیل، درخواست شما توسط واحد بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و هماهنگی های لازم از طریق شماره تماس های اعلام شده، انجام می شود.